V.35 Prog 2020

Förra veckan startade en 6veckor lång träningscykel med lite mer fokus på styrke delar och woddar med högre intensitet. Tempot ökar men formen ska bibehållas.
För ökad möjlighet till utveckling notera gärna styrkedelar och woddar för att kunna referera till vad man lyft under varje pass, gör det enklare att veta vad vikten ska bli på kommande pass.