Sunday Roast

Söndagar är ”Sunday Roast” pass som är lite längre och lite tuffare än veckans andra woddar, utmanande för alla nivåer.

Passen varierar mellan individuella och teambaserade woddar gjorda för att avsluta helgen på ett bra sätt 🙂

Alla passen är coach ledda och du får hjälp med tekniken, anpassning m.m så att även lite nyare kan vara med när det är övningar som man inte behärskar helt.