Nationaldagen och midsommar

Fredag 6/6 har boxen öppet mellan 09-14. Två pass på schemat.

Midsommarafton 20/6 har boxen öppet mellan 10-13 med ett teampass kl 11.

Midsommardagen 21/6 har boxen öppet 12-14 bara open gym.