Heads up!

Lite ändringar i schemat:

Tisdagar kommer boxen att stänga 12:10.

Onsdagar så har vi tagit bort sista passet och gjort det till mobility pass och vi har även ändrat antalet av platser till 20st på 16:30 och 18:00.

 

Some changes to the schedule:

Tuesdays the box will close 12:10.

On wednesdays we have removed the last class and made ​​it to mobility class and we have also changed the number of places to 20st in 16:30 and 18:00.