F.A.Q
Det kan verka som att passen alltid är fulla, som medlem kan man boka in sig på pass 7dagar i förväg och det kan fyllas på snabbt i början. Dock när dagen närmar sig så kommer avbokningarna. Det du ska göra är att sätta dig på väntelistan då du med största sannolikhet kommer få plats. Står du på väntelistan och får en plats, kommer ett mail skickas till dig. Det innebär att platsen är din och du behöver ej göra något. Notera att alla som bokar pass och inte dyker upp eller avbokar sent kommer få en spärr, spärren kostar 50kr att lösa. Bokning och avbokning kan ske i upp till 120min innan passet börjar för att eventuell medlem på tur ska hinna till boxen. Du har några tankar eller frågor kring detta så hör av dig till: info@crossfitlund.com
Definitivt! Du kan börja direkt. Du behöver inte vara vältränad för att börja, men du behöver börja för att bli vältränad. Crossfit Kan anpassas till ALLA fysiska nivåer. Övningar och pass anpassas till din nivå, på varje pass har du en tränare som hjälper dig med teknik och de ändringar du kan behöva. Det är det fina med att träna på ett gym med träning i små grupp, vi tar ansvar och hjälper dig framåt i din träning.
Vissa övningar inom Crossfit är tekniskt svåra oftast just för att vi inte använt hela kroppen på ett sådant sätt tidigare. Målet med träningen är att kunna bli starkare, smidigare, uthålligare, explosivare få en ökad koordination m.m, allt för att livet utanför gymmet ska bli lättare. Allt eftersom du lär dig rörelserna så lär du dig att använda din kropp på ett mer funktionellt sätt.
Då vi alltid strävar efter att bli så ”all-round” tränad som möjligt förändras passen hela tiden. Gemensamt för alla instruktörs ledda pass är att de innehåller:

Uppvärmning – generell samt specifikt för att förbereda kroppen för det vi ska göra.

Teknik/styrka – del i passet där vi gör mer styrke orienterade delar eller lägger ytterligare tid för att öva på tekniska moment.

WOD – Workout Of the Day, den del som oftast förknippas med Crossfit, är en oftast flåsigare bit där variationen är stor.

Då vi är fler som delar yta och umgås har vi några förhållningsregler.

 1. Visa hänsyn till alla medlemmar och bidra till en bra omgivning
 2. Var delaktig för din egen utveckling – anpassa din träning för den bästa utvecklingen. Alla Coacher är där för att hjälpa dig.
 3. Kom i god tid till klassen, så klassen kan starta på utsatt tid, vid sen ankomst säg till
 4. Förhinder, avboka din klass enligt boknings regler.
 5. Coachning är en viktigt del i din träning, lyssna på tränaren och följ instruktioner. Under pågående pass anpassas ljudnivån till att stödja de coachande delarna av passen.
 6. Boxen är uppdelad i olika träningszoner, Pass och Open Gym, respektera gränsen. Ingen Open Gym på pass ytan under pågående pass utan godkännande från aktiv tränare. Pass har alltid förtur på utrustning.
 7. Boxen är till för familjen och barn, hundar är välkomna – Se till att respektera de som tränar och håll barn och hundar ifrån träningsytan när träning pågår.
 8. Respektera utrustningen och andra medlemmar. Man ska aldrig dumpa 2.5-5 teknikvikterna. Dumpning sker vid risk för skada. Alltid tillämpa god lastning av stång, Byt till större viktskivor när möjlighet ges för att hållbarheten på utrustningen ska vara så god som möjligt. ex. 10kg+ 5kg ska bytas till en 15kg viktplatta.
  Var rädd om utrustning samt golv. Att dumpa endast när det behövs då hålls ljudnivån på en trevlig nivå.
 9. Var sak har sin plats, plocka undan träningsutrustningen allteftersom du blir klar.
 10. Magnesium m.m sopas och moppas upp när man är klar. övrigt skräp plockas upp och slängs såsom tejp, snus m.m. Maskiner torkas av efter användning. Går något sönder? Säg till så vi har möjlighet att åtgärda det.
 11. Sist kvar i boxen? släck all belysning , Se till att alla dörrar är låsta samt stänger av stereon.
Ovanpå vårat entresol plan har vi ett utrymme för barn att hänga när föräldrarna tränar. Det är Målsmans ansvar att det plockas undan efter barnen som har varit på ovanvåningen.
AMRAP – As Many Reps/Rounds as Possible Box – What CrossFit Gyms are called in the CrossFit community.

Burpee – From a standing position, jump down to push-up, jump feet back up toward hands, jump straight up in the air and clap hands overhead

Broad Jump – Jumping straight ahead as far as possible landing in a slight squat.

BW – Bodyweight (Kroppsvikt)

CFT – CrossFit Total – Max squat, press, and deadlift

C&J – Clean & Jerk

C2B/CTB – Chest to Bar Pull-ups

DL – Deadlift

DU’s – Double Unders – Jumping Rope with rope passing twice under each jump.

GHD – Gluten Ham Developer

Hook Grip – Wrap your hand around the bar and grab as much of your thumbs with your first two fingers.

HSPU – Handstand Push-up

KB- Kettlebell KBS –

Kettlebell Swing

K2E – Knees to Elbows – Hang from a bar and, with a tight stomach, lift the legs just high enough so that the knees touch the elbows.

Kipping – during Pull-ups as the usage of some type of momentum, either by kicking or swinging

MetCon – Metabolic Conditioning Workout

MU – Muscle Up – Hanging from rings you do a combination pull-up dip so you end in an upright support.

OHS – Overhead Squat – Full-depth squat performed while arms are locked out in a wide grip press position above head.

PC – Power Clean

P – Pood, Weight Measure for Kettlebells 1 Pood = 16kg

PR – Personal Record Rep – Repetition – One performance of an exercise.

Rx’d – As Prescribed; as written. A WOD done without any adjustments.

7 RM – Rep Max. Your 1RM is your max lift for one rep. Your 10 RM is the most you can lift 10x’s.

ROM – Range of Motion Scaling, Scalbility, Scale: modifying a WOD/workout to make it (usually) easier. Technically, scaling down means to make the WOD easier by lower weights, reps, rounds, or changing the movements. On the other hand, scaling up means to modify the WOD so that it’s harder in a similar way, by increasing weights, reps, rounds, or whole movements.

SDHP – Sumo Deadlift High Pull Set – A number of repetitions, ex. 3 sets of 10 res, often seen as 3×10, means do 10 reps, rest, repeat, rest, repeat.

Subbed – Substituted, Substitution of a specific exercise.

TGU – Turkish Get-up

T2B/TTB – Toes to Bar – is an exercise that requires an athlete to hang from a bar and lift their legs up so that their toes come to contact with the bar.

WOD – Workout of the Day

Dessa villkor gäller för den aktiva medlemmen för användning av inpasseringsystem hos CrossFit Lund på adressen: Gnejsvägen 9, 22478, Lund

Kostnad inpasseringstagg: 100:-

Inpasseringssystem regler:

• Medlemskortet är personligt och får inte användas av annan. För inträde i gymmet utanför bemanningstider krävs tillgång till personlig tagg.

• Inga obehöriga (icke medlemmar) får släppas in vid inpassering, överträdelse av detta kan resultera i polisanmälan samt avstängning av Medlemmen.

• Viktigt att tillse att dörren går i lås efter inpassering.

• Ingen åverkan får ske på utrustning och lokaler – en gemensam tillgång för alla medlemmar.

• Hänsyn ska visas andra som befinner sig i anläggningen. • Lokalen får inte användas i annat syfte än träning utan särskilt tillstånd.

• Alkohol eller andra droger får ej nyttjas vid träning i anläggningen.

• Levande ljus får inte förekomma i anläggningen.

• Eventuell skada eller bristande funktionalitet meddelas via 
e-post på info@crossfitlund.com

• Stickprov kommer ske i lokalen på obemannad tid av funktionär.

• Alla boxens regler och villkor skall följas, såsom undanplockning av ALL utrustning, städning efter sig med mopp och medel, magnesium stannar i hinken, skivstänger laddas rätt, behandla utrustningen med respekt mm. ni finner alla regler på hemsidan. • Tiderna för inpassering är:

• Vardagar 05.00-23.00

• Helger och röda dagar 05.00-23.00

• Övriga tider är boxen larmad, vilket innebär utanför dessa tider kommer larmet att aktiveras och därmed kommer medlemmen bli skyldig till 1500kr för utryckningskostnad

• Vid förlorad tagg kontakta oss omgående på info@crossfitlund.com

• Utfärdande av en ny tagg kostar 125kr

• Det åligger Medlem att följa gällande säkerhets och ordningsregler i syfte att undvika tillbud och skador på personer, träningsutrustning eller andra föremål samt för att bidra till god ordning

• Medlem förutsätts uppträda på sätt som inte stör andra medlemmar eller personal. • Passen har företräde till all utrustning samt alla ytor i lokalen. Träning vid sidan av pass sker, i samtycke med tränare, tyst och respektfullt inför tränare och passdeltagare. • Medlem skall vara medveten om att träning sker på egen risk.

• Siste person som lämnar boxen ser till att det är släckt, alla fönster stängda, dörrar låsta samt stereon avstängd.

Missbruk av dessa regler, kan leda till

• Varning

• Avstängning i olika steg

• Straffavgift på 1500kr

• Polisanmälan.