Christmas Event

Ännu en tradition ska skapas i boxen i form av ett julevent! Dagen början med teamwodar där barnasinnet och gemenskap står högst på listan.

Ett team består av 4 personer där det kommer att lottas fram vilka som ingår i det respektive team.

Efter vår roliga tävling har ni två timmar på er att göra er i ordning och sedan väntas en helkväll med julbord och juldans! ( och för er som vill dansa all night long så flyttar vi boxen till en club)

För er som vill bjuda med respektive är dessa välkomna hela dagen att heja på och även att äta med oss på kvällen, dock är kostnaden samma. Barn är välkomna under dagen men på kvällen får dem stanna hemma.

När: 7 december ca kl 11-16. Kl 18 samlas vi för julbord och mingel

Pris och anmälan: 200kr/pers, kontant betalning. Man skriver upp sig på listan i boxen, senast den 21 november och anmälan är bindande.  Skriv även upp allergier och specialkost.  Det kommer att finnas tillgång till alkoholfria dricker men vill man ha starkare så får detta tas med själv.

Another tradition is to be created in the box in the form of a christmas event!
The day starts with teamwods where your inner child and community are at the top of the list.

A team consists of 4 people which will be raffled out who belongs to the respective teams.

After our fun competition, you have two hours to change and then expect an evening of christmas food and dance! (And for those of you who want to dance all night long, we will move the box to a club)

For those of you who want to invite your other half, these are welcome throughout the day to cheer and even to eat with us in the evening, however, the cost is the same. Children are welcome during the day but at night they stay home.

When: 7 december, at 11-16. we eat at 18.

Price and notification: 200kr/pers. You write your name in the box, latest by 21 November, and the application is binding. Also, write up allergies and special diets. There will be access to free alcoholic drinks but if you want stronger drinks then  you take it with you.