Box competition 2014 beginners and rx

Den 13:e december  är det dags för crossfit Lunds  andra klubbmästerskap.

Vi önskar att så många som möjligt ställer upp på förra årets tradition.
Det kommer att vara två grupper, en nybörjare och en rx.
Här kommer kriterierna för båda grupperna:

Herrar nybörjare:

Wallballs 8kg

KB swings 20kg

Pullups med rött band

Thrusters 15kg

Marklyft 80kg

 

Tjejer nybörjare:  

Wallballs 4kg

KB swings 16kg

Pullups med lila band

Thrusters 15kg

Marklyft 55kg

 

Herrar RX:

Chest to bar

Clean & jerk 70kg

Marklyft 100kg

Handstandpushups med viktskivor och 1 abmat

Wallballs 10kg

 

Tjejer RX:

Pullups

Clean & Jerk 40kg

Marklyft 80kg

Handstandpushups

KB swings 16kg

Wallballs 6kg

                                                                                                                                  

När: 13 december, börjar ca 11-17, tävlande samlas kl 10:00.

Pris och anmälan: Anmälningsavgiften är 150kr, en t-shirt ingår.

Anmälan och betalningen sker inne i boxen och sista anmälningsdagen är 18:e november.

Funktionärer och domare: Ni som inte känner för att tävla får gärna ställa upp som domare och funktionärer, vi kommer att behöva hjälp. Anmäl ditt intresse på info@crossfitlund.com

Info om wodarna och hur dagen kommer att bli:  det blir en överraskning :)

Vi ser fram emot en spännande rolig dag tillsammans

Hälsningar från era coacher

 

The 13th of December it´s time for crossfit Lund second club championship.

We want as many people as possible to participate.
There will be two groups, one beginner and one rx.
Here are the criteria for both groups:

Men beginners:

Wallballs 8kg

KB swings 20kg

Pullups med rött band

Thrusters 15kg

Marklyft 80kg

 

Women beginners:  

Wallballs 4kg

KB swings 16kg

Pullups med lila band

Thrusters 15kg

Marklyft 55kg

 

Men RX:

Chest to bar

Clean & jerk 70kg

Marklyft 100kg

Handstandpushups med viktskivor och 1 abmat

Wallballs 10kg

 

Women RX:

Pullups

Clean & Jerk 40kg

Marklyft 80kg

Handstandpushups

KB swings 16kg

Wallballs 6kg

 

When: December 13, starting about 11-17 contestants gather at 10:00.

Price and registration: The registration fee is 150kr, a t-shirt is included.

Registration and payment is made inside the box and the registration deadline is November 18.

Crew and Judges: Those of you who don´t want to compete, feel free to help us as judges and crew, we will need help. Register your interest on info@crossfitlund.com

Info about the wods and how the day will be: it´s a surprise! 😉

We look forward to see you all!