6/4 CF Lund Home Adapted Workout

Dagens Hemma pass är i princip detsamma som den i boxen.

För att underlätta genomförandet av alla pass är en Tränings timer till relefonen riktigt bra att ha.

Ett tips är Pushpress Timer App som är gratis till iOS: länk

Minimal EquipmentNo-Gear
Warmup
5min of: Movement Warmup Complex

Then
3 Rounds of:
10 Airsquats
10 Down – ups
5 Hollow rocks

Conditioning
6 Rounds of:
3min Amrap
10 Weighted Alt. Lunges KB/DB
10 HR. Pushups
10 SDLHP KB/DB

Rest 1min

Note: Try to pick a weight wher you can go unbroken on each movement
Warmup
5min of: Movement Warmup Complex

Then
3 Rounds of:
10 Airsquats
10 Down – ups
5 Hollow rocks

Conditioning
6 Rounds of:
3min Amrap
10 Weighted Alt. Lunges with odd object
10 HR. Pushups
10 SDLHP with odd object

Rest 1min

Note: Try to pick a weight wher you can go unbroken on each movement