27/4-15 Måndag
Bild: gänget från helgen GR1D tävling.
Crossfit lund kom tvåa tät efter FnF.
GR1D är en ny tävling som vi kommer se mer av!
A: E2M*6
5 TTB
10 KB Swings
B: In teams of 2
Amrap 10min
3 Thrusters 75/50kg
10 Pullups
alternate rounds

Tema
A: E2M*6
5 TTB or 10 V-ups
10 KBswings
B: WoD
4R
10 wallballs
10 Pushups
10 Wallballs
10 pullups
10 Situps
1min rest between rounds