15/4 CF Lund Home Adapted Workout

Samma pass för båda ”spåren”, vissa övningar kan göras med en vikt så har du en KB/DB/viktskiva eller väska osv. så går det använda det.
Dock håll hårt på tempot i styrke delarna.

Minimal Equipment/No-Gear
Warmup
3Rounds of:
5 x 1 Inchworm to 2 pushups
10 Good mornings
10 Reverse Lunges
4/4 Bird Dog

Strength
Every 2min x 4
1) Bulgarian split squats 5-7 reps per leg
Tempo: 3s Down
2) Wide Grip Pushups 8-12 reps
Tempo: 3s Down, 2s Paus in the Bottom, explode up.

Every 2min x 4
1) Vertical Leg crunch 10-20 reps
2) Lying side crunch 10-15 reps per side
3) Hand plank remaining of the time up till the 2min mark.

Conditioning
Amrap 2min
Reversed burpees

Rest 30s

Amrap 2min
Prisoner Tall Kneeling to standing

Rest 30s

Amrap 2min
10 Glutebridge
20 Grasshoppers